• LEAD THE WAY TOWARDS

  SMART

  AND

  SUSTAINABLE

  ASSET MANAGEMENT

 • IN THE

  BEAUTIFUL

  STAVANGER REGION

 • JOIN US AT THE

  UNIVERSITY OF STAVANGER CAMPUS

  STAVANGER, NORWAY

Focus for the Conference will be:

 

How can we ‘digitalize’ our engineering systems and make critical public infrastructures safer and smarter

What can we learn from the top industrial experience and ground breaking research work around the world

How can we create new opportunities for organizations in our region, and who can be our global partners for the next step forward

13th World Congress on Engineering Asset Management

 

“Engineering Assets and Public Infrastructure in the Age of Digitalization”

 

25-27 September 2018.


Stavanger Forum, Norway

For more information visit: wceam.com

 

The Cluster on Industrial Asset Management: A Collaborative Competence Cluster (CIAM)  together with all its industrial partner Companies, UiS, Stavanger Chamber of Commerce, Maritimt Forum, Greater Stavanger and Region Stavanger will bring the World Congress on Engineering Asset Management to Stavanger in 2018.

The 2017 conference will be in Australia. For more information about WCEAM, please visit their website.

The WCEAM aims to:

 

Promote research, development and application in the field of Engineering Asset Management;

Strengthen the link between academic researchers and industrial practitioners in the field;

Showcase the state of the art systems and technology in Engineering Asset Management.

 

 

 

For WCEAM 2017 Register here


Asset Engineering and Management

Hensikter med asset engineering and management er å utvikle nye løsninger og forbedre eksistende måte å gjøre ting på, for å oppnå bedre  brukertilfredshet, økt verdiskapning og konkurranseevne


Bærekraftig framtid

Vi fokuserer på et langsiktig tankesett for å sikre en bærekraftig framtid.


Utvid horisonten din

Øk din nytte ved å utvide dine kunnskaper. Nasjonale og internasjonale talere er invitert til Vision+ fra et bredt spekter av sektorer for å fremme kunnskapsdeling på tvers av industrielle grenser.


Fokus på aktuelle utfordringer

Siden industrien har behov for å sette fokus på kostnadene i et globalt marked, vil Vision+ understreke hvordan dette kan gjøres uten at det går ut over asset integrity

Denne konferansen er satt sammen med hjelp fra medlemmene og samarbeidspartnerne til CIAM (Cluster on Industrial Asset Management: A Collaborative Competence Cluster)


Medlemmer til CIAM

Gassco

 

Stinger logo liggende

Oceaneering

Petroleums

pwc logo

Statoil

Apply

Petrolink

Conoco

ItekVR

 

Jotne

Kverneland

Visco

 

 


Samarbeidspartnere til CIAM

 

 

Maritimt Forum

Greater Stavanger logo

Næringsforeningen logo

LogoRegStvg_NO

UiS_eng_color

For sponsoring, presentasjoner og markedsføringsmuligheter, kontakt oss.